DISPOZITIA Nr. 98 din 18.03.2020

DISPOZITIA Nr. 98 din 18.03.2020 privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, Centrului Operativ cu Activitate Temporara si aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta

Disp actualizare CLSU și COAT