Anunt privind punctajul si rezultatul obtinut la PROBA de verificare a cunostintelor sub forma unui test scris, tip grila de catre candidatul participant la procedura de seletie a administratorului Societatii Polovragii SRL, din data de 16.02.2021