Anunțuri de interes public

Anunt selectie parteneri privati FRDS POLOVRAGI-anunt, metodologia si anexele

Primăria Comunei POLOVRAGI anunță intenția de a selecta partener/parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect:

Programul de finanțare: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor, finanţat prin Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021

Anexe:

Anexa 1 (click pentru a descarca documentul) – model Scrisoare de intenție
Anexa 2 (click pentru a descarca documentul) – model Fișa partenerului
Anexa 3 (click pentru a descarca documentulGrila de evaluare etapa de calificare a candidaților
Anexa 4 (click pentru a descarca documentul) – Grila de evaluare și selecție a candidaților