Hramul Bisericii Racoviţa „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”