Primăria comunei Polovragi împreună cu Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Gorj anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 108, pe o perioadă de 60 de zile