INVESTITII FONDURI EUROPENE

– INFIINTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT, PRIN MODERNIZARE, REABILITARE SI DOTARE GRADINITA NR.1, COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ, CONSTRUIRE CENTRALA TERMICA SI ANEXA, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE TEREN (PNDR MASURA 7.2)
– MODERNIZARE DRUMURI SATESTI IN COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ (PNDR MASURA 7.2)
-INFIINTARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CATUN RUDARIE, SAT POLOVRAGI, COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ (PNDR MASURA 7.2)
-INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE IN SATUL RACOVITA SI POLOVRAGI, COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ (PNDR MASURA 7.2)
– MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATATIE AGRICOLA, COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ (PNDR MASURA 4.3)
– WiFi – 4EU (finantat de Comisia Europeana prin Agentia Executiva Pentru Inovare si Retele ( INEA )

– DOTAREA CAMINULUI CULTURAL SI A ANSAMBLULUI FOLCLORIC CHEILE OLTETULUI DIN COMUNA POLOVRAGI, JUDETUL GORJ ((PNDR MASURA 7.6)

-CONSTRUIRE CENTRU DE DEPOZITARE SI PRELUCRARE FRUCTE ( IN EVALUARE )
– Finantarea in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara a lucrarilor de inregistrare sistematica initiate de unitati administrativ- teritoriale pentru sectoarele cadastrale ( IN DESFASURARE )