HOTĂRÂREA Nr. 9 din 29.01.2021 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Polovragi