HOTARAREA Nr. 22 din 27.02.2020 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului cu numar cadastral 37406

HOTARAREA Nr. 22 din 27.02.2020 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului cu numar cadastral 37406, inscris in Cartea funciara nr. 37406 a Comunei Polovragi, domeniu privat al comunei, in favoarea PISCICOLA BRATUL BORCEA SRL, cu sediul in comuna Bordusani. jud. lalomita, CUI 31717871

Attachments