HOTĂRÂREA Nr. 111 din 10.12.2020 pentru aprobarea procedurii de acordare a scutirilor de la plată a majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, concesiuni, chirii și alte obligații de plata datorate bugetului local de către persoane fizice și juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Polovragi.