HCL Nr. 95 din 02.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Polovragi