HCL Nr. 140 din 20.12.2019

HOTARAREA Nr. 140 din 20.12.2019
privind aprobarea docurnentatiei de atribuire pentru concesionarea terenului situat in comuna Polovragi, sat Polovragi, punctul Luncile Oltetului

Attachments