ANUNT SELECTIE A 2 PARTENERI PRIVATI de tip organizatii neguvernamentale, non-profit infiintate ca persoane juridice in Romania in cadrul apelului deschis de propuneri de proiecte nr.1 „lmbunatatirea accesului la serviciile de sanatate pentru grupurile vulnerabile, inclusive Romii”, cu finantare prin granturile SEE si Nervegiene 2014-2020