Hotărâri ale Consiliului Local

HOTARAREA Nr.72 din 30,06.2022 privind insusirea inventarului domeniului public al comunei Polovragi, judetul Gorj, potrivit propunerii Comisiei speciale de inventariere a domeniului public al comunei Polovragi

HOTARAREA NR. 62 din 31.05.2022 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local Polovragi nr. 34 din 29 ianuarie 2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate ale Primarului comunei Polovragi si din serviciile publice fara personalitate juridica aflate in subordinea consilului local Polovragi.

HOTARAREA nr. 59 din 16.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Actualizare si transpunere in format digital/GlS a Plonului Urbanistic General (P.U.G.) si a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) ale comunei Polovrogi” la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta, in cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local si o cheltuielilor aferente ocestui Proiect

Ultima actualizare: 11:54 | 19.04.2024

Sari la conținut