Author: Danut

Investiții pe programe de calamități

-Refacere și consolidare terasamente drum sătesc ds 40 și drumuri vicinale dv 37 și dv 33 afectate de calamități, comuna Polovragi, județul Gorj

-Refacere și consolidare terasamente 1,8 km drumuri comunale ( dc 22 d-1,8 km ) și 8 podețe ( 1 pe dc 22 b, 1 pe ds 4, 2 pe dv 37, 2 pe părăul Târâia ), 1 pe dv 4, 1 pe dv 36-Refacere și consolidare terasamente drum sătesc ds 40 și drumuri vicinale dv 37 și dv 33 afectate de calamități, comuna Polovragi, județul Gorj

-Refacere și consolidare terasamente 1,8 km drumuri comunale ( dc 22 d-1,8 km ) și 8 podețe ( 1 pe dc 22 b, 1 pe ds 4, 2 pe dv 37, 2 pe părăul Târâia ), 1 pe dv 4, 1 pe dv 36

Investiții PNDL

  • pndl 1
    -extindere rețele de canalizare menajeră în satul Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj
    -modernizare drumuri sătești, comuna Polovragi, județul Gorj
  • pndl 2
    – modernizare, reabilitare și dotare școală primară nr.2 Rudari în sat Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj

Investiții fonduri Europene

– înființare grădiniță cu program prelungit, prin modernizare, reabilitare și dotare grădiniță nr.1, comuna Polovragi, județul Gorj, construire centrală termică și anexă, împrejmuire și amenajare teren (pndr măsură 7.2)
– modernizare drumuri sătești în comuna Polovragi, județul Gorj(pndr măsură 7.2)
–înființare rețea de alimentare cu apă în cătun Rudărie, sat polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj (pndr măsură 7.2)
–înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satul Racoviță și Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj (pndr măsură 7.2)
– modernizare drumuri de exploatație agricolă , comuna Polovragi, județul Gorj (pndr măsură 4.3)
– wifi – 4EU (finanțat de comisia europeană prin agenția executivă pentru inovare și rețele ( inea )

– dotarea căminului cultural și a Ansamblului folcloric Cheile Oltetului din comuna Polovragi, județul Gorj (pndr măsură 7.6)

–construire centru de depozitare și prelucrare fructe ( în evaluare )
– finanțarea în cadrul programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ- teritoriale pentru sectoarele cadastrale ( în desfășurare )

Ultima actualizare: 03:05 | 21.05.2024

Sari la conținut